İNKATEK Destek Merkezi

Destek için bizimle nasıl irtibata geçeceksiniz.

E-mail - Eposta sorularınıza hızlı cevap.

Telefon  (+90)  312.284 9911

Konvansiyonel Hizmetler
En geniş anlamı ile, tanımlı bir BT ekipman ve/veya sistem parkına verilen kuruluş, bakım, onarım ve destek hizmetleridir. Tanımlı ekipman/sistem parkı bileşenlerinin, kuruluşunu, üzerinde uzlaşılan bir hizmet sözleşmesi çerçevesince çalışır durumda
tutulmasını, tamirini/onarımını, koruyucu bakımını, kurulum-taşıma-ekleme-çıkarma-devreden çıkarma (IMACD) hizmetlerini içerir.

Konvansiyonel hizmetler aşağıdaki alt bileşenler bazında ele alınmıştır:
  • PC-Server-Çevre Birimleri Bakım/Destek
  • Network Bakım/Destek
  • BT Güvenlik Ürünleri/Sistemleri Bakım/Destek
  • Yazılım Bakım/Destek