İNKATEK Destek Merkezi

Destek için bizimle nasıl irtibata geçeceksiniz.

E-mail - Eposta sorularınıza hızlı cevap.

Telefon  (+90)  312.284 9911

Destek ve Bakım Hizmetleri
İnkatek olarak, dış kaynak kullanımı hizmetlerimizde kaliteli ürün ve hizmet ile müşteri odaklılık kavramları ana kriterlerdir. Müşterilerimiz kendi ürün ve hizmet kalitelerini artırıcı, kendi müşterilerinin isteklerini ön plana alan iş stratejileri oluşturmakta ve hedefler koymaktadır. İNKATEK  müşterilerinin iş stratejilerine destek vermek, şirket içi ve dışı bölümlerle eşgüdümlü çalışmak için oluşturduğu hizmet modelinde beş ana alanda süreçlerini tanımlamıştır.

• Dış kaynak kullanımı stratejilerinin müşteri stratejileri doğrultusunda belirlenmesi, bütçelendirilmesi, iş planlarının hazırlanması,
• Uygulamaların yönetilmesi,
• Dış kaynak kullanım hizmetlerinin sağlanması,
• Dış kaynak kullanım hizmetlerinin desteklenmesi,
• Teknik altyapının yönetilmesi ve güvenliğinin sağlanmasıdır.
İnkatek dış kaynak kullanımı modelinde müşterilerdeki süreçler tanımlanmakta, iş akışları çıkarılmakta, dokümante edilerek, bunlarla ilgili servis seviyeleri tanımlanmaktadır. Elde edilen performans takip edilerek, önceden tanımlanan servis seviyelerine uygunluk ölçülerek ilgili raporlar hazırlanmakta ve bu raporlar doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Dış kaynak kullanım hizmetlerinde süreçlerin tanımlanmasının ve standartların kullanılmasının sağlayacağı yararlar şunlardır;
• Müşteri strateji ve hedefleriyle, iç/dış kullanıcı istekleri doğrultusunda servis sağlanması sağlanır.
• Süreçler arasında entegrasyon sağlanır.
• Kaynak kullanımı azalır, kaynak verimi artar.
• İş tekrarı önlenir.
• Gereksiz yapılan işler ortadan kalkar.
• Zaman planlaması kolaylaşır.
• Kritik öneme sahip hizmetlerin kullanırlılık, güvenirlilik ve güvenliği iyileşir.
• Roller ve sorumlular tanımlanır, iletişim sorunları engellenir.
• Eski deneyimlerden yararlanılır.
• Performans göstergeleri kullanılarak ölçümleme yapılır ve iyileştirme çalışmalarına olanak tanınır.