İNKATEK Destek Merkezi

Destek için bizimle nasıl irtibata geçeceksiniz.

E-mail - Eposta sorularınıza hızlı cevap.

Telefon  (+90)  312.284 9911

Danışmanlık Hizmetleri
Danışmanlık Hizmetleri; müşterilerin iş plan ve problemleri ile en iyi şekilde örtüşecek BT çözümünün üretilmesine, müşteri mevcut BT yapıları/sistemleri/süreçleri ile hedeflenen yapılar/sistemler/süreçler arasındaki farklılıkların, entegrasyon ihtiyaçlarının ortaya konması ve iyileştirme önerilerinin sunulmasına ve/veya müşteri BT sistemlerinin/süreçlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesine yönelik olarak verilen uzmanlık hizmetleridir.
Danışmanlık Hizmetleri, en genel ifadesi ile sonucunda bir danışmanlık raporunun üretileceği "bilgi bazlı" hizmetlerdir. Bir ürün ve/veya çözümün üretimi ya da devreye alınmasını içermezler.

Danışmanlık Hizmetleri aşağıdaki alt bileşenler bazında ele alınmıştır:

 • Sistem Danışmanlığı
 • Network ve Güvenlik Danışmanlığı
 • Uygulama ve Veritabanı Danışmanlığı
 • Süreç Danışmanlığı
 • Olağanüstü Durum Hizmetleri Danışmanlığı
Servisin verilmesinde kullanılan süreçler ve temel aktiviteler
Aktiviteler
 • İhtiyaçların belirlenmesi
 • Mevcut durumun saptanması
 • Süreçlerin incelenmesi
 • İş sahipleri ile görüşmelerin yapılması
 • Farklılık analizinin çıkarılması
 • Düzenli durum değerlendirme toplantılarının yapılması
 • Dokümantasyon ve raporlama
Süreçler
 • Başlangıç
 • Danışmanlık yönetim planının oluşturulması
 • İş ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • İsterleri belirlenmesi
 • Planlama
 • Kapsamın tanımlanması
 • Zaman Programının Oluşturulması
 • Kaynakların planlanması
 • İletişimin planlanması
 • Uygulama
 • Mevcut durumun belirlenmesi
 • İstenen durumun belirlenmesi
 • İzleme ve Kontrol
 • Kapsam ve değişiminin kontrolü
 • Zaman ve takvim kontrolü
 • Kapanış
 • Danışmanlık raporunun teslimi
Hizmet Çeşitleri ve Versiyonları
 • Sistem Danışmanlığı Hizmetleri
 • Network Danışmanlığı Hizmetleri
 • Uygulama ve Veritabanı Danışmanlığı Hizmetleri
 • Süreç Danışmanlığı Hizmetleri
 • Olağanüstü Durum Hizmetleri Danışmanlığı